Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

καθισαμε

Καθίσαμε στο ίδιο καφενείο
Είχε μια δίγλωσση ταμπέλα ανορθόγραφη
Και μιαν ατμόσφαιρα χαμένη ανυπόγραφη σαλαλα

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

tsoyf