Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Ε με να σε να


Είναι που όταν γίνεται η ευχάριστη σύμπτωση, θέλω να την ζω σαν να είναι κάτι πολύ ειδικό και μοναδικό!

Ήταν να γυρίσω με ταξί, ήταν να πάρω άλλο λεωφορείο., ήταν να φύγω νωρίτερα.
Ήταν να πάρει άλλο λεωφορείο μου είπε.

Συγκίνηση, αμηχανία και χαμόγελα. Ζεστή ματιά, ειλικρινές βλέμμα.
Απλά κι ωραία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: